Privātuma politika

IK "Torteks Pluss", reģistrācijas numurs 40002127072, juridiskā adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 11-57, LV-1005 (tālāk- Torteks Pluss) ir apņēmies aizsargāt savu klientu privātumu. Attiecīgi mēs esam izstrādājuši privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība internetā tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Datu apstrādi Torteks Pluss veic tikai noteiktiem mērķiem un neuzglabā tos ilgāk nekā nepieciešams.Torteks Pluss apkopo un izmanto tikai tos datus, kas nepieciešami klienta izvēlētā pakalpojuma sniegšanai, lai Torteks Pluss spētu izpildīt savas saistības pret klientu. Torteks Pluss apstrādā klientu datus vienā vai vairākos no tālāk minētajiem gadījumiem:

  • tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei;
  • klientu apkalpošana;
  • to pieprasa likums.

Klienta piekrišana datu apstrādei un atteikuma tiesības

Klients var piekrist personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana Torteks Pluss pakalpojumam torteks.myshopify.com. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei tādā pašā veidā, kādā tā tika dota, vai nosūtot paziņojumu uz tortekspluss@inbox.lv, tādā gadījumā turpmākā datu apstrāde, pamatojoties uz iepriekš sniegto piekrišanu konkrētā mērķa sasniegšanai, netiks veikta. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādi, kas veikta klienta piekrišanas laikā. Piekrišanas atsaukšana nevar novest pie datu apstrādes pārtraukšanas, kas tiek veikta uz likuma pamata.

Komunikācija ar klientu 

Torteks Pluss sazinās ar klientu, izmantojot kontaktinformāciju, ko norādijis klients, piemēram, vārds, e-pasta adrese, telefona numurs.

Personas datu aizsardzība

Torteks Pluss veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Datu apstrādes un pārvaldības tiesības tiek piešķirtas tikai pilnvarotām personām. Visi klienta dati, kas sniegti pasūtījuma veikšanas brīdī, ir jāuzskata par konfidenciāliem. Lai aizsargātu mūsu klientu intereses, mēs nodrošinām:

  • likumīgu personas datu apstrādi tikai noteiktajam mērķim un tik, cik tas ir nepieciešams iepriekšminētajam mērķim;
  • precīzu personas datu apstrādi un šādu datu savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu un dzēšanu.